"Fashion is not something that exists in dresses only." Coco Chanel

Dokąd zmierzamy... 

Dokąd zmierzamy z projektem Fashion Studies

REALIZOWANE BADANIA

Procedura badawcza ma charakter wieloetapowy. Wykorzystujemy wiele współczesnych metod i technik badawczych zarówno ilościowych
jak i jakościowych, które w wyczerpujący sposób będą eksplorowały teren, który nas fascynuje – modę. Sięgając po niestandardowe metody badawcze
(np. zmodyfikowany ZMET, eksperyment, webetnografię…) mamy nadzieję dogłębnie przeanalizować sferę uświadamianych, jak i dotrzeć do nieuświadamianych motywów zachowania konsumentów mody.

czytaj więcej >>

Zrozumieć modę

Moda w dzisiejszym ujęciu to fascynujące, dynamiczne, wielowymiarowe zjawisko będące zwierciadłem zmian społecznych, kulturowych, ekonomicznych czy tez politycznych. Jak zrozumieć modę? Postrzegając ją nie tylko jako „modne fatałaszki”, ale jako obraz, komunikat, kod, proces, teorię, działanie… Zachęcamy do śledzenia krótkich materiałów filmowych, które będziemy prezentować w tej sekcji, które poszerzyły nasze myślenie o modzie, i którymi chcielibyśmy zainspirować również naszych Czytelników.

Fashion Studies na Facebooku

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu "OPUS"

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki